Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

missmali
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viajamaicanbeat jamaicanbeat
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viabutterfly94 butterfly94
missmali
7288 db2f 500
Reposted fromkittyschool kittyschool viabutterfly94 butterfly94
missmali
missmali
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viajamaicanbeat jamaicanbeat
missmali
7232 a947
Reposted fromparkaboy parkaboy viabutterfly94 butterfly94
missmali
6741 097a
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viabutterfly94 butterfly94

June 15 2015

missmali
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
missmali
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutline outline
missmali
Zakochane serce może dużo wytrzymać - te wszystkie pożary, postrzały, ukłucia, blizny, rozdarcia, kopnięcia, siniaki. Zakochane serce, zmienne niczym kobieta, raz się słodko śmieje, drugi raz gorzko płacze. Zakochane serce, nierozsądne, klęka przed niespełnioną miłością i błaga o litość. Zakochane serce karmi się okruchami wspomnień. Zakochane serce dużo wytrzyma...Do czasu, kiedy pęknie z bólu.
— Gabriela Gargaś
missmali
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
missmali
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
missmali
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski

June 12 2015

missmali
Tym razem się nie poddam.
— 13.06.2015.
Reposted fromnewperception newperception
missmali
8867 f754 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
missmali
9827 beff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
missmali
2853 2d05 500
Reposted frommoai moai viairmelin irmelin
1252 15b2 500
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
missmali
6736 f406 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
missmali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl